Współpraca między Parafią Świętej Trójcy a Państwowym Muzeum Etnograficznym


W minionym tygodniu odbyło się spotkanie ks. proboszcza Piotra Gasia z dr. Adamem Czyżewskim, dyrektorem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, położonego naprzeciwko kościoła Świętej Trójcy. Omówiono możliwości współpracy kulturalnej między parafią a muzeum, w szczególności zaś w kwestii planowanej na przyszły rok wystawy o Olędrach na Mazowszu.

Olędrzy byli pierwotnie osadnikami z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, jednak w późniejszym okresie wielu z nich związanych było z luteranizmem. Muzeum Etnograficzne planuje zorganizowanie wystawy planszowej, a parafia zgłosiła gotowość współpracy przy organizacji ekspozycji na ogrodzeniu okalającym kościół Świętej Trójcy.

Podczas spotkania uzgodniono, że „olęderska inicjatywa” będzie przyczynkiem do rozpoczęcia szerszych działań między parafią a muzeum, szczególnie wobec powstającego Instytutu Lutheraneum przy Parafii Świętej Trójcy.

: : Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego
: : O Olędrach na Mazowszu (Zielona.org)
: : O Olędrach na luteranie.pl