Wspomnienie prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego


29 września odbyła się na  naszym Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej uroczystość złożenia kwiatów na grobie I Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegoprof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego

Jan Wincenty Bandtkie (14 VII 1783- 7 II 1846) był synem lubelskiego kupca Jana Samuela i Anny Marii z Noacków. Po edukacji m.in. w ewangelickim Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu i studiach prawniczych na Uniwersytecie w Halle, osiadł w 1806 r. Warszawie, gdzie jako prawnik był notariuszem, a następnie pisarzem sądowym przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. w 1843 r. został powołany na stanowisko radcy stanu i członka Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1808 r. kierował jako dziekan Szkołą Prawa i współorganizował utworzony w 1816 r. Uniwersytet Warszawski. Na stanowisku dziekana Wydziału Prawa pozostawał do 1831 r. Wykładał prawo rzymskie oraz historię prawa polskiego. Jest uważany za twórcę warszawskiej historycznej szkoły prawa. W 1814 r. Uniwersytet Albertina w Królewcu nadał mu tytuł doktora praw. Warto również wspomnieć, że Bandtkie jako pierwszy opracował polski tekst Kroniki Galla Anonima.

W uroczystości, która odbyła się z okazji  przypadającego w tym roku jubileuszu 200-lecia założenia Wydziału Prawa oraz 225. Rocznicy Urodzin prof. Bandtkiego wzięli udział członkowie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Prawa: Dziekan prof. Krzysztof Rączka oraz Panie Prodziekan: dr Elżbieta Łojko i dr Elżbieta Mikos-Skuza, jak również pracownicy naukowi  UW: prof. Genowefa Rejman, prof. Grażyna Bałtruszajtys, prof. Marek Wąsowicz, doc. dr Romuald Kraczkowski,  dr Tomasz Kozłowski, dr Piotr Kładoczny oraz dr Łukasz Pisarczyk.

Naszą Parafię reprezentowali: Proboszcz Ks. Radca Piotr Gaś oraz w imieniu Rady Parafialnej Przemysław Florjanowicz-Błachut.

Podczas spotkania przy grobach Rodziny Bandtkie, prof. Marek Wąsowicz z Instytutu Historii Prawa WPiA UW przedstawił zebranym sylwetkę Profesora – jego działalność uniwersytecką, zawodową oraz społeczną, w tym związaną ze Zborem Warszawskim. Podkreślił, że Wydział Prawa i Uniwersytet Warszawski miał ogromne szczęście, iż swoje powstanie, swe początki zawdzięcza ludziom tak mądrym i utalentowanym jak właśnie prof. Bandtkie.

Pan Prof. Rączka – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji podkreślił w swoim przemówieniu, iż Wydział Prawa chciałby co roku rozpoczynać rok akademicki m.in. od upamiętnienia swojego I Dziekan – jednego z tych, którym zawdzięcza swoje chlubne początki w dziejach Stolicy i całego kraju.
Wieniec okolicznościowy na grobie prof. Bandtkie złożyli wspólnie Dziekan prof. Rączka oraz p. Krzysztof Król – Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Część modlitewno-liturgiczną przy grobie poprowadził ks. Piotr Gaś, który skierował do zebranych krótkie rozważanie biblijne.

Kwatera grobowa Rodziny Bandtkie (aleja 18 nr 23/25), w której spoczywają: prof. Jan Wincenty, jego małżonka Aniela z Michniewskich oraz jego  syn Kazimierz Władysław (1813-1876) i wnuk  Aleksander (1852-1930), pozostaje pod opieką społeczną p. Justyny i Przemysława Florjanowicz-Błachut.

26 maja w ramach obchodów 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji nadano Bibliotece Wydziału imię Prof. Bandtkie-Stężyńskiego. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową.

Fotografie z odsłonięcia tablicy są własnością Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.