Wspomnienie ofiar getta i 75. rocznicy zburzenia Szpitala Ewangelickiego

22 kwietnia odbyły się obchody 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim oraz zburzenia Szpitala Ewangelickiego przylegającego do terenu getta. Obchody zorganizowała Parafia Ewangelicko-Reformowana we współpracy z reformowanym Kościołem Krajowym Lippe.

Do Warszawy przybył ks. Dieter Arends, superintendent Kościoła Lippe wraz z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży szkolnej z Detmold, której towarzyszył duszpasterz i burmistrz miasta. To właśnie z Detmold pochodził Jürgen Stroop, nazistowski zbrodniarz, odpowiedzialny za krwawe stłumienie powstania w getcie. Młodzież uczestniczyła w Warszawie w warsztatach, odwiedzała muzea kluczowe dla polsko-niemieckiej historii i spotkała się z prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

W niedzielę w kościele reformowanym odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Arends. W nabożeństwie uczestniczyła delegacja Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, która prowadziła Szpital Ewangelicki. Także diakonisę luterańskie pełniły służbę w Szpitalu. Ofiary powstania w getcie, założyciele i pracownicy Szpitala Ewangelickiego byli wspominani również podczas nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy.

Po nabożeństwie, w kościele reformowanym odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu wybitnego pianisty, dyrygenta i pedagoga, prof. Matitjahu Kelliga. Po koncercie krótką refleksją podzielił się ks. proboszcz Piotr Gaś.

Zebrani przeszli do skrzyżowania ulic Nowolipie i Karmelickiej, gdzie niegdyś stał Szpital Ewangelicki. Okolicznościowe przemówienia wygłosili ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej, oraz goście z Niemiec, w tym burmistrz Rainer Heller. Delegacje Kościołów, w tym także naszej Parafii, i różnych instytucji złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej Szpital Ewangelicki. Niemiecka młodzież przygotowała krótki i poruszający program przypominający o ofiarach i sprawcach nazistowskiego systemu. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady Niemiec w Warszawie.

Delegacja Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy złożyła pamiątkowe wieńce na grobach sióstr diakoni, dr. Jana Malcza oraz ks. dr. Leopolda Otto, które znajdują się na cmentarzu parafialnym przy ul. Młynarskiej.

(zdjęcia wkrótce)