Wspomnienie ks. Jana Hausego

W 2. Niedzielę Adwentu w kościele Świętej Trójcy wspominano ks. Jana Hausego, pierwszego po wojnie naczelnego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, jednego z najbardziej zaangażowanych i zasłużonych polskich ekumenistów.

Kazanie wygłosił syn ekumenisty, ks. Paweł Hause, który, biorąc za podstawę proroctwo z 35. rozdziału Księgi Izajasza, mówił o nadziei chrześcijańskiej i konieczności przygotowania się w okresie Adwentu na przyjście Pana. Jako przykład takiej postawy przywołał postać swojego ojca, którego codziennie widział na kolanach i pochylonego nad Biblią. Ojciec uczył mnie szanować inaczej wierzących, uczył mnie przebaczania i miłości – wyznał kaznodzieja.

Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, przypomniał drogę życiową ks. Hausego: duszpasterza – administratora wielu parafii ewangelickich, długoletniego dyrektora biblioteki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, organizatora i szefa ewangelickiego duszpasterstwa w Wojsku Polskim oraz zaangażowanego ekumenisty. „Był człowiekiem o szerokim sercu, dla wszystkich ludzi” – podsumował bp Samiec.

Bp Mirosław Wola, naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, wspominał o pionierskiej działalności ks. Hausego jako organizatora tego duszpasterstwa w wolnej Polsce „od zera”, w czasach, kiedy bycie ewangelikiem w wojsku było bardzo trudne. Bp Wola mówił też o patriotycznym rysie osobowości ks. Hausego, który na swej todze nosił białego orła.

Symboliczny charakter miało przekazanie przez obu synów: Pawła i Marka na ręce biskupa wojskowego Mirosława Woli pierwszych insygniów naczelnego kapelena wojskowego ks. Jan Hause. Ewangelickie Duspasterstwo Wojskowe przekazało rodzinie księdza Hause flagę, w którą owinięta była trumna na jego pogrzebie.

Wspomnienie ks. Jana Hause było okazją do promocji książki ks. Pawła Hausego o jego ojcu, zatytułowanej „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Na książkę opublikowaną przez ewangelickie wydawnictwo WARTO, składają się kazania ks. Hausego oraz wspomnienia o nim.

Po nabożeństwie w „Luteraneum” w podziemiach kościoła św. Trójcy, ks. Hausego wspominali luteranie, metodyści i katolicy. Danuta Baszkowska, przewodnicząca ekumenicznego Stowarzyszenia „Effatha”, mówiła o ks. Hausem jako „człowieku drogi Bożej, człowieku Księgi i ogromnie wrażliwym sercu”, który miał taki autorytet w środowisku rzymskokatolickim, że był także kierownikiem duchowym dla katolików.

Były superintendent Kościoła Metodystycznego, ks. Adam Kuczma wspominał wielką gorliwość ekumeniczną ks. Hausego, który nie opuszczał nigdy nabożeństw w intencji jedności chrześcijan, odprawianych w katolickim kościele pw. św. Marcina w Warszawie.

źródło: BIK

: : Fotografie z wydarzenia