Wspomnienia z nabożeństwa wigilijnego

Jak co roku 24 grudnia odbyły się u nas w parafii nabożeństwa wigilijne Słowa Bożego. Szczególnie uroczystą oprawę liturgia miała w kościele Świętej Trójcy. Nabożeństwo poprowadził ks. proboszcz Piotr Gaś, dk. Małgorzata Gaś i mgr teol. Dorota Fenger.

Zdjęcia wykonał p. Krzysztof Kozerski.

Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele […]. Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 3,16