Wręczenie nagrody Człowiek Pojednania w kościele Świętej Trójcy

10 kwietnia (środa) o godz. 16:00 odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy uroczystość wręczenia nagrody Człowiek Pojednania przyznawaną przez kapitułę Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

Wyróżnienie za rok 2012 otrzyma ks. superintendent Friedrich Magirius z Lipska.

Ks. Friedrich Magirius (ur. 1930), pastor luterański, współtwórca dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w NRD, w latach 1974-1982 kierował ruchem Akcja Znaku Pokuty, dążącym do pojednania niemiecko-polskiego. We współpracy z polskimi Klubami Inteligencji Katolickiej organizował wyjazdy Niemców do Polski i Polaków do Niemiec, by przezwyciężać ciężar spowodowany przez dziedzictwo wojny, w tym zagładę Żydów. W latach 1982-1995 był superintendentem (odpowiednik biskupa) okręgu Lipsk-Wschód Kościoła ewangelicko-luterańskiego oraz proboszczem kościoła św. Mikołaja w Lipsku, gdzie odbywały się słynne poniedziałkowe modlitwy i demonstracje pokojowe. W latach 1985-2005 był przewodniczącym Chrześcijańsko-Żydowskiej Wspólnoty Roboczej Miasta Lipska. Bezpośrednio po przełomie, w okresie 1990-1994, był przewodniczącym Rady Miejskiej Lipska. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. Jest honorowym obywatelem Krakowa.
*
Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.

Za rok 2011 tytuł otrzymał Prof. Joseph Weiler z Nowego Jorku, za rok 2010 – Ks. Tomáš Halík z Pragi, za rok 2009 – Rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, a przedtem: Prof. Stephan Schreiner (Niemcy), Rabin Byron Sherwin (USA), Sir Sigmund Sternberg (Anglia), Ks. prof. John Pawlikowski (USA), Rabin James Rudin (USA), Siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria), Pani Tova Ben Tzvi (Izrael), Siostra Marie Thérèse Huget (Francja), Rabin Michael Schudrich (USA i Polska), Ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Pani Halina Birenbaum (Izrael), Pan Jan Nowak-Jezioranski (USA i Polska), Pan Jerzy Kluger (Włochy), Ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy), Rabin Michael Signer (USA), Siostra Anne Denise Rinckwald (Francja i Polska), Rabin Irving Greenberg (USA).