Wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej

25 czerwca w pamiątkę odczytania Wyznania augsburskiego odbyło się w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo połączone z wprowadzeniem w urząd nowej Rady Parafialnej. Do służby wprowadzona została również nowa Komisja Rewizyjna.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia ustępującej i nowej Rady Parafialnej.

Kazanie wygłosił biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar. – Dziś przeżywamy 487. rocznicę Wyznania augsburskiego, katalogu zasad wiary z okresu reformacji, które także dziś są intrygującym wyzwaniem do spotkania z Bogiem i doświadczania miłości w Jezusie Chrystusie. Członkowie rady parafialnej są posłańcami Bożego zaproszenia w swojej trosce o zbór w wielu jego wymiarach. Życząc radnym sił módlmy się o ich wiarę i zaangażowanie, by będąc powołanymi i odpowiedzialnymi za życie zboru, nie zapomnieli o weselnej szacie na ucztę Baranka – mówił bp Cieślar.

Wybraną podczas Zgromadzenia Parafialnego 21 maja br. Radę Parafialną na kadencję 2017-2022, wprowadził w urząd ks. bp Jan Cieślar w asyście proboszcza Parafii ks. Piotra Gasia. Pobłogosławiona do służby została także nowa Komisja Rewizyjna. Nie zabrakło również podziękowań dla ustępującej Rady Parafialnej, w imieniu której za współpracę i wsparcie dziękował Andrzej Weigle.

W trakcie nabożeństwa śpiewał chór parafialny Semper cantamus pod dyr. Zuzanny Kuźniak, a na organach grał Jerzy Dziubiński.

Po nabożeństwie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej nowej kadencji. Rada wybrała prezydium oraz ustaliła kalendarz posiedzeń do grudnia 2017 roku. Rada wybrała: Piotra Gasia – prezesem, Igora Chalupca – wiceprezesem (kuratorem Parafii), Przemysława Florjanowicza-Błachuta – sekretarzem i Joannę Keber – skarbnikiem.

Ukonstytuowała się ponadto Komisja Rewizyjna kadencji 2017-2022. Przewodniczącym Komisji został Cezary Grzybowski, a wiceprzewodniczącym Paweł Mazurkiewicz.

Transmisję z nabożeństwa można obejrzeć TUTAJ.

foto: Aldona Karska/DB