Wprowadzenie Rady Parafialnej i pożegnanie dotychczasowej

W Pamiątkę Augsburskiego Wyznania Wiary, tj. 25 czerwca, odbędzie się podczas nabożeństwa przedpołudniowego (g. 10:30) pożegnanie dotychczasowej Rady Parafialnej i wprowadzenie w urzędowanie nowej wybranej 21 maja br.

W nabożeństwie weźmie udział ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.