Wolontariat w Tabicie


Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” w Konstancinie Jeziornie poszukuje osób, które podjęłyby się służby na zasadach wolontariatu.

Poszukujemy osób, które w wolnych chwilach, „od czasu do czasu”, będą chcieli poświęcić swój czas Pensjonariuszom na odwiedziny, rozmowy, spacery etc. Wolontariusze w „Tabicie” nie będą podejmować działań, które należą do obowiązków stałego personelu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do EOD Tabita (tel.: 022/737-64-00) lub do Kancelarii Parafialnej (022/556-46-60).