Wola wielu wyznań

Staraniem Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ukazał się album zatytułowany „WOLA wielu wyznań” prezentujący zarys wielowyznaniowej i wieloreligijnej historii, a także współczesności Woli. Publikacja uwzględnia m.in. wyznania chrześcijańskie (luteran, mariawitów, rzymskich katolików, reformowanych, zielonoświątkowców, baptystów i prawosławnych), oraz wyznawców judaizmu, buddyzmu i islamu. Album dostępny jest w kancelarii parafialnej.