Wizyta z Linköping i wstąpienie do Kościoła

Podczas nabożeństwa 7 października odbyło się wstąpienie do Kościoła ewangelicko-augsburskiego pięciu nowych zborowników. Nabożeństwo miało również szczególny charakter ze względu na udział gości z Parafii św. Wawrzyńca w Linköping (Szwecja).

28-osobowa grupa szwedzkich luteranów gościła w naszej parafii od 6 października. Grupa składała się z chóru młodzieżowego, działającego przy Parafii św. Wawrzyńca oraz koła młodych liderów parafialnych, odpowiedzialnych za opiekę i kierowanie grupami przedkonfirmacyjnymi w parafii. Szwedzkiej młodzieży towarzyszył duchowny, a także kantor oraz pedagog parafialny. Szwedzi odbywali zajęcia w kościele Świętej Trójcy oraz w Lutheraneum, oraz zwiedzali Warszawę.

Chór wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Andersem Facksem, wziął udział w niedzielnym nabożeństwie, podczas którego zaprezentował pieśni w języku angielskim i szwedzkim pochodzące z Australii i USA. Na początku nabożeństwa ks. Facks przekazał pozdrowienia oraz kopię ikony Chrystusa Pantokratora, której oryginał znajduje się w kościele Tannefors, należącym do Parafii św. Wawrzyńca w Linköping . Na ikonie widać Chrystusa z otwartą księgą, w której zapisane są słowa: Kochajcie jedni drugich, jak ja was umiłowałem. Słowa te wpisały się w temat niedzieli, podczas której czytane były teksty, dotyczące przykazania miłości bliźniego.

Liturgię wstępną oraz spowiednią prowadził również ks. Dariusz Dawid, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu, który ponownie odwiedził Warszawę w związku z przyznaniem zabrzańskim wolontariuszom tegorocznej Nagrody Diakonii.

Po kazaniu, które wygłosił ks. Piotr Gaś, do Kościoła ewangelicko-augsburskiego wstąpiło pięć nowych osób. Stało się to po około rocznym okresie przygotowań.

zdjęcia: Cezary Grzybowski