Wizyta Chóru Mieszanego „Gloria”


W dniach od 30 do 31 sierpnia gościł w naszej Parafii Chór Mieszany „Gloria” z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Nasi współwyznawcy ze Śląska Cieszyńskiego przybyli do Warszawy na zaproszenie zwierzchnika Kościoła, ks. bp. Janusza Jaguckiego.

Chór „Gloria” zaprezentował swoje umiejętności podczas koncertu w Ewangelickim Ośrodku Diakonii „Tabita” w Konstancinie Jeziornie (30. 08), a także podczas niedzielnego nabożeństwa głównego w 15. Niedzielę po Trójcy Świętej.

Na początku nabożeństwa p. Aldona Karska odczytała list z pozdrowieniami od Proboszcza Parafii, ks. Piotra Gasia oraz przekazała pozdrowienia od Rady Parafialnej. W liturgii, oprócz Chóru „Gloria”, uczestniczył ks. Adam Podżorski, proboszcz skoczowskiej Parafii, oraz ks. Marcin Kotas, asystent biskupa Kościoła. Kazanie wygłosił ks. bp Janusz Jagucki.

Po nabożeństwie odbył się krótki koncert zespołu, a także spotkanie z przedstawicielami Parafii w sali zborowej.
: : Oficjalna strona internetowa Chóru Mieszanego Gloria >>
foto: A. Karska