Święto Trójcy Świętej i Półrocze Kościoła


W niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Święto TRÓJCY ŚWIĘTEJ, które w 2010 roku przypada 30 maja. Uroczystość ta kończy PÓŁROCZE PANA w Kościele luterańskim i poświęcona jest wielkiej tajemnicy wiary, którą wyraża dogmat o Trójcy Świętej, a także starochrześcijańskie wyznania wiary: Nicejsko-Konstantynopolitańskie, Apostolskie i Atanazjańskie. Barwą liturgiczną święta jest kolor biały. Tradycyjnie w Święto Trójcy Świętej obchodzona jest w naszej parafii konfirmacja.

Święto Trójcy Świętej pojawiło się w życiu liturgicznym Kościoła Zachodniego w 1334 roku za sprawą papieża Jana XII. Ponieważ reformacja z szacunkiem odnosiła się do tradycji kościelnej o ile służyła ona zwiastowaniu prawd wiary poświadczonych w Piśmie Świętym, również i Święto Trójcy Świętej pozostało w roku kościelnym Kościołów ewangelicko-luterańskich.

Święto Trójcy Świętej jest uwieńczeniem historii zbawienia, którą Kościół rozważa i świętuję podczas Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku i Wielkanocy, Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Zesłania Ducha Świętego należących do Półrocza Pana. Kolejne niedziele Półrocza Kościoła nazywane są niedzielami po Święcie Trójcy Świętej, z których każda poświęcona jest osobnemu tematowi z życia Kościoła na ziemi – rozważane jest m.in. znaczenie sakramentów świętych, pokuty, wspólnoty, ale także relacji Kościoła z Narodem Wybranym (Niedziela Izraela).

Półrocze Kościoła, rozpoczynające się od 1. Niedzieli po Trójcy Świętej, trwać będzie do Ostatniej Niedzieli Roku Kościelnego (Niedziela Wieczności), czyli ostatniej niedzieli przed Adwentem. Barwą liturgiczną Półrocza Kościoła jest kolor zielony.