Święto Reformacji i ogólnopolska inauguracja Dekady Lutra


W Święto Reformacji (31 października) odprawione zostało w kościele Świętej Trójcy uroczyste nabożeństwo reformacyjne, podczas którego dziękowano za 35. rocznicy Konkordii Leuenberskiej oraz zainaugurowano Dekadę Lutra, będącą przygotowaniem do obchodów 500-lecia Reformacji.

Przed nabożeństwem prof. dr. hab. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wygłosił w kościele referat nt. tła historycznego Konkordii Leuenberskiej oraz wyzwań i problemów związanych z realizacją jej postanowień. Luterański teolog zwrócił m.in. uwagę na fakt, że współpraca Kościołów ewangelickich w niektórych dziedzinach życia kościelnego jest niewystarczająca (np. praca z młodzieżą). Prof. Karski przypomniał, że na Konkordia Leuenberska jest wyrazem odpowiedzialności ewangelików różnych denominacji za reformacyjne dziedzictwo, w szczególności zaś w kontekście dialogu ekumenicznego. Słowo pozdrowienia do zebranych wygłosił dr Witold Brodziński, prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Po wykładzie rozpoczęło się nabożeństwo. Zebranych gości przywitał ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy. Wśród zebranych był m.in.: ks. Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, a także biskup-senior tego Kościoła ks. Zdzisław Tranda. Kościół metodystyczny reprezentował ks. Jacek Olejniczak. W nabożeństwie uczestniczyli również goście ekumeniczni – ks. M. Franciszek Kubik z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz ks. Paweł Gajewski, z Kościoła Waldensów we Włoszech, który przybył do Polski na Konferencję Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W kazaniu inaugurującym Dekadę Lutra ks. Jerzy Samiec podkreślił, że inicjatywa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest nie tylko spoglądaniem na dziedzictwo reformacyjne, ale również próbą spoglądania w przyszłość i koniecznością nieustannego odczytywania misji Kościoła i jego wiernych przez pryzmat bezwarunkowego zbawienia z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ks. Samiec zaznaczył, że właściwą treścią Reformacji i jej autorem nie jest ks. Marcin Luter, ani żaden z reformatorów, ale sam Bóg, który sprawia w nas chcenie i działanie, Bóg, który powołuje i uzdalnia człowieka do służby Ewangelii. Ks. Samiec odczytał również słowa pozdrowienia od zwierzchnika Kościoła, ks. bp. Janusza Jaguckiego.

Z kolei ks. prof. Bogusław Milerski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który poprowadził liturgię spowiednią, przypomniał, że obchody Pamiątki Reformacji nie mogą być gloryfikowaniem osoby Lutra, ale są zwróceniem uwagi na jeden z podstawowych postulatów Reformacji: przemiany i odnowy człowieka.

Modlitwę Powszechną Kościoła prowadzili duchowni wszystkich Kościołów ewangelickich, a także kapłan z Kościoła mariawitów  Liturgię Wieczerzy Świętej poprowadził ks. Piotr Gaś, a Słowa Ustanowienia zmówił ks. bp Marek Izdebski. Końcowego błogosławieństwa udzielił ks. biskup senior Zdzisław Tranda.

Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Parafii Świętej Trójcy oraz Chór Kameralny Modo Maiorum. Na organach grał dr Jerzy Dziubiński. Członkowie Rady Parafialnej odczytali wybrane tezy Lutra z 1517 roku oraz dwa artykuły z Konfesji Augsburskiej.

Z okazji rozpoczęcia Dekady Lutra Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przygotował pamiątkowe materiały promocyjne, które każdy otrzymywał przy wyjściu z kościoła.

: : DEKADA LUTRA

fot.: Aldona Karska/Michał Karski/Danuta Matloch