Święto Zmartwychwstania Pańskiego

„Nastał nam czas przeradosny, wierni więc pląsajcie! Zmartwychwstanie Bożej wiosny pieśnią przywitajcie! Wyszedł z grobu nasz Zbawiciel, ludu swego Odkupiciel! Chwałę jemu dajcie! W piątek skarżył się żałośnie, że jest opuszczony, lecz w niedzielę już radośnie głosił na wsze strony: jam jest żyw, choć martwy byłem, klucze piekła dziś zdobyłem, wróg jest rozgromiony.” ŚE 184,1.4