Wieczerza Pańska w dobie pandemii

Od 6. Niedzieli po Wielkanocy wznowiliśmy w naszej Parafii nabożeństwa z Wieczerzą Pańską.

Sposób rozdawania Wieczerzy Pańskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
W dalszym ciągu przy każdorazowym wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie. Na nabożeństwie siedzimy z zakrytymi ustami i nosem – także kiedy śpiewamy.

W czasie rozdawania Wieczerzy Pańskiej osoby przystępujące podchodzą do ołtarza zachowując dwumetrowy dystans.

Przed przystąpieniem ponownie obowiązkowo dezynfekujemy dłonie.
Wieczerzę Pańską przyjmujemy pod dwiema postaciami – chleba i wina z intinctorium.
Podany nam chleb zanurzony w winie bierzemy palcami jednej dłoni, natomiast drugą dłonią odsłaniamy twarz, żeby przyjąć ciało i krew zmartwychwstałego Pana pod postacią chleba i wina.
Wracamy na swoje miejsca zachowując dystans.

Słowa błogosławieństwa zostaną wypowiedziane na zakończenie Komunii Świętej.