Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana – Tydzień Ekumeniczny 2016

Słowa z 1. Listu Piotra 2,9: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” są mottem biblijnym tegorocznego Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbędzie się 20 stycznia (środa) o godz. 18:00, a kazanie wygłosi o. Ludwik Wiśniewski OP z Kościoła rzymskokatolickiego, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, działacz opozycji antykomunistycznej. 

 

 

W Warszawie nabożeństwa ekumeniczne rozpoczęły się już 11 stycznia spotkaniem i nieszporami ekumenicznymi dla środowisk akademickich, ale właściwa oktawa ekumeniczna rozpocznie się tradycyjnie 18 stycznia, a zakończy się w Dzień Nawrócenia ap. Pawła (25 stycznia). 

 

W naszej Parafii odbywać się będzie trzecie nabożeństwo w Tygodniu Modlitw, a tematem przewodnim tego dnia jest hasło „Świadek wspólnoty”.

 

Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy będzie nagrywane przez Polskie Radio. Czas retransmisji podany zostanie podany później. 

 

>> Porządek nabożeństw ekumenicznych w Warszawie i okolicach

 

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, homilie, informacje o sytuacji ekumenicznej na Łotwie. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

>> Broszura w wersji elektronicznej