Warszawskie Spotkania Muzyczne – koncert online

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji koncertu „Fabryka madrygałów” w najbliższą sobotę 8.05 o godz. 19:00.

Zagrają La Tempesta i Leszek Lorent.

Transmisja będzie dostępna poprzez Facebooka oraz poprzez stronę Festiwalu – szczegółowe informacje na: http://www.wsm.art.pl/

Warszawskie Spotkania Muzyczne organizowane są od 1986 roku przez Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich.

To jedyny festiwal skupiony na twórczości kompozytorów działających w Warszawie. Jego cechą charakterystyczną jest też prezentacja nieznanych dzieł muzyki dawnej. Takie połączenie muzyki historycznej i współczesnej tworzy czasem zaskakujące konteksty, inspirując powstawanie nowych utworów wykorzystujących języki różnych epok. Festiwal unika jednocześnie prezentacji dzieł epoki klasycyzmu i romantyzmu, chyba że są to utwory zapomniane lub niedawno odkryte, warte poznania. Dzięki temu powstaje alternatywa dla „mainstreamowego” repertuaru obecnego na co dzień w filharmoniach i rozgłośniach radiowych, będąca jednocześnie jego ważnym uzupełnieniem.