Warszawa Wspiera – Ogłoszenie Urzędu M.St. Warszawy Dzielnicy Włochy

Drogie Parafianki, Drodzy Parafianie,

W imieniu Urzędu M.St. Warszawy Dzielnicy Włochy przekazujemy następującą informację i prosimy o jej rozpowszechnianie:

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii i powszechnymi zaleceniami niewychodzenia z domów osób starszych i będących w grupie wysokiego ryzyka rozwinięcia się ciężkiej postaci choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, podstawową misją Urzędu jest zapewnienie tym osobom wsparcia w załatwianiu spraw niezbędnych do życia codziennego tj. zakupy leków i produktów spożywczych, wyrzucanie śmieci. Wsparcie dedykowane będzie osobom nie mającym zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów oraz nie objętych innymi formami pomocy w Dzielnicy Włochy.

Szczegółowe informacje (kliknij w linki poniżej) :

waw-wspiera-plakat

pismo Księża Proboszczowie