Walne Zgromadzenie PTE


Zarząd warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego uprzejmie informuje, że w styczniu 2009 r. upłynęła  4-letnia kadencja prezesa i zarządu warszawskiego oddziału PTEw kadencji 2005-2009.  W związku z powyższym 16 lutego 2009 r. o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE.

Zarząd przypomina o powinności uregulowania składek członkowskich.

Skarbnik przyjmuje wpłaty na każdym zebraniu, również 16. 02. 2009 r. przed rozpoczęciem zebrania można będzie uregulować zaległości.

Składka roczna wynosi 24 zł (dla osób pracujących), 15 zł dla emerytów.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.