Uroczystości na Puławskiej

W Niedzielę Laetare (30 marca) odbyło się w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji warszawskiej, ks. Jan Cieślar z Pabianic.

 

W nabożeństwie wzięła udział delegacja naszej Rady Parafialnej oraz inni członkowie Parafii Św. Trójcy, a kurator p. Andrzej Weigle przekazał nowowybranym słowa pozdrowienia. Przypomniał także, że choć formalnie należymy do różnych jednostek administracyjnych Kościoła, to razem stanowimy jedną społeczność ewangelików warszawskich, winnych sobie wzajemny szacunek i miłość oraz troskę o siebie nawzajem. Wyraził radość, że wraz z niedawnym wyborem ks. dr. Dariusza Chwastka jako nowym proboszczem i obecnym wyborem nowej Rady Parafialnej, Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczyna kolejny etap swojej historii.

W gronie Prezydium nowej Rady znaleźli się: Paweł Niemczyk – prezes Rady Parafialnej, ks. Dariusz Chwastek – wiceprezes, Łucja Cholewik – sekretarz, Michał Hucał – skarbnik.

Nowo wybranym życzymy wiele sił, wielu mądrych decyzji i błogosławieństwa Bożego