Upamiętnienie Biskupa Juliusza Burschego

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zapraszają na wydarzenia upamiętniające postać bp. Juliusza Burschego, które odbędą się w dniach 23 i 24 listopada 2018 r. w Warszawie.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zapraszają na wydarzenia upamiętniające postać Juliusza Burschego – biskupa, teologa, inicjatora utworzenia Wydziału Teologii Ewangelickiej w Uniwersytecie Warszawskim, ekumenisty, patrioty, społecznika, które odbędą się w dniach 23 i 24 listopada 2018 r. w Warszawie. 

Piątek, 23 listopada  Konferencja naukowa  „Biskup Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej Rzeczypospolitej”
Miejsce: aula Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ul. Broniewskiego 48) 
 
Program:

11.00-11.30 Powitanie

11.30-13.30 Sesja I
Prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH) Biskup Bursche w perspektywie rodzinnej

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG) Biskup Juliusz Bursche podczas I wojny światowej – co wiemy, czego nie wiemy

dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM (UWM) Biskup Juliusz Bursche a Mazury

Dyskusja

13.30-14.30 Przerwa na lunch

14.30-16.30 Sesja II

Prof. dr hab. Wojciech Morawski (SGH) Narodowa Demokracja wobec wielokulturowości Rzeczpospolitej

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK) Bursche – polityk czy duchowny?

Prof. dr hab. Karol Karski (ChAT) Działalność bp. Juliusza Burschego na międzynarodowej arenie ekumenicznej

Dyskusja

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do 15.11.2018 w Sekretariacie Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, tel.: +48 506-002-360, e-mail: chat@chat.edu.pl
 
Sobota, 24 listopada, godz. 11:00  nabożeństwo pamięci ks. bp. Juliusza Burschego
Miejsce:  Kościół Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy (Pl. Małachowskiego 1)
 
Po nabożeństwie – uroczystość złożenia urny z ziemią z miejsca pochówku ks. bp. Juliusza Burschego w jego symbolicznym grobie
Miejsce:  Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej w Warszawie
Tags: