Uczmy się od siebie i kochajmy – nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy

W trzeci dzień (20 stycznia) Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele Świętej Trójcy. Liturgia nabożeństwa została przygotowana na podstawie materiałów wypracowanych przez chrześcijan różnych wyznań z Łotwy. Kazanie wygłosił o. Ludwik Wiśniewski OP z Lublina.

„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” – te słowa z 1. Listu Piotra były mottem biblijnym tegorocznej oktawy ekumenicznej. Dzień trzeci poświęcony był hasłu „Świadek wspólnoty”. Liturgia przygotowana przez Łotyszów zawierała czytania biblijne, intencje modlitewne, ale też zobowiązania chrześcijan do pogłębiania wspólnoty, troskę o wspólnotę i stworzenie oraz wyznanie winy za grzech.

Kazanie wygłosił dominikanin, o. Ludwik Wiśniewski z Lublina, który już na początku podkreślił chrześcijańską różnorodność, odnosząc się m.in. do słów papieża Jana Pawła II wypowiedzianych w kościele Świętej Trójcy w 1991 roku – Nie wystarczy tolerować innych chrześcijan, trzeba ich kochać. Nie konkurujmy ze sobą, a uczmy się od siebie. Objawiajmy sobie nawzajem, że inne wyznania są cenne – mówił kaznodzieja.

O. Wiśniewski mówił również o konieczności nawrócenia i miłości nie tylko w kontekście indywidualnym, ale i wspólnotowym – Grzech wdziera się w też w instytucje kościelne, te piękne i wielkie – mówił. Wspominając swojego zmarłego współbrata, o. Jana Górę OP, kaznodzieja opisał pogrzeb zakonnika, gdy wielu znamienitych zaproszonych gości wygłaszało piękne i mądre słowa na temat zmarłego, natomiast współbracia o. Góry przypomnieli proste zdanie często wypowiadane przez o. Górę ‘Jak ja was kocham’. – Tak i my powinniśmy się kochać i kochać ludzi i te słowa chciałbym wypowiedzieć także do was – zaznaczył o. Wiśniewski.

W liturgii wzięli, oprócz duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wzięli reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Prawosławnego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Na nabożeństwie obecni byli również przedstawiciele Kościoła Anglikańskiego, Kościoła Katolickiego Mariawitów oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Na koniec nabożeństwa podziękowania w imieniu Parafii kaznodziei złożył ks. proboszcz Piotr Gaś, a błogosławieństwa udzielił ks. superintendent Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w asyście prezbitera naczelnego ks. dr. Mateusza Wicharego z Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. dr. Edwarda Puśleckiego, ks. bp. Zdzisława Trandy oraz o. Wiśniewskiego. W trakcie liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak. W Lutheraneum odbyła się tradycyjna agapa dla wszystkich uczestników nabożeństwa.

Nabożeństwo było na żywo relacjonowane w serwisach społecznościowych Twitter i Facebook oraz było nagrywane przez Polskie Radio Program 2. Retransmisja nabożeństwa odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 24 stycznia o godz. 08:05.