Uczestnicy Polsko-Niemieckiego Kongresu odwiedzili Tabitę

5 października ośrodek Lux Med Tabita w Konstancinie Jeziornie gościł uczestników Polsko-Niemieckiego Kongresu „Strategiczne podstawy rozwoju – wyzwania dla polityki społecznej w Polsce i w Niemczech”.

Organizatorami byli Diakonia Polska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie wsparła Ambasada Niemiec w Warszawie i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ostatnim dniu trzydniowego kongresu uczestnicy odwiedzili Tabitę. Gości przywitał proboszcz Parafii, ks. Piotr Gaś, p. Małgorzata Kalińska, dyrektor ośrodka, oraz p. Elżbieta Gozdecka, przewodnicząca rady nadzorczej Lux Med Tabita. Ks. Gaś omówił charakter misji i znaczenie przekształceń, jakich dokonano w ostatnich latach, a p. Gozdecka przedstawiła historię ośrodka, a także ofertę Tabity po zmianach administracyjnych i zakończeniu szeregu inwestycji związanych z oddaniem do użytku nowego skrzydła oraz otwarcia nowych oddziałów świadczących usługi rehabilitacyjno-lecznicze.

Po wysłuchaniu prezentacji goście z Polski i z Niemiec zwiedzili najważniejsze części Tabity, rozmawiali z pracownikami i pensjonariuszami. Spotkanie zakończono podsumowaniem w kaplicy Tabita. Ks. Gaś podkreślił znaczenie współpracy z Grupą Lux Med, wskazując, że ważnym aspektem przekształceń w Tabicie było zachowanie ewangelickiego dziedzictwa ośrodka, co w pełni zostało uszanowane przez inwestorów. Dodał, że działalność Tabity – mimo iż w zmienionej formie – pozostaje wyraźnym śladem ewangelickiej obecności w obszarze diakonii, nie wyłączając wymiaru misyjnego poprzez codzienną opiekę duszpasterską i coniedzielne nabożeństwa w kaplicy. Podziękowania w imieniu organizatorów kongresu przekazała p. Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej.

foto: Michał Karski

: : Więcej informacji o kongresie TUTAJ