Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcian.

Podczas Tygodnia Modlitw rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10).

W naszym kościele 23 stycznia o godz. 18:00 odbędzie się nabożeństwo centralne.

Zachęcamy do zapoznania się z planem nabożeństw całego Tygodnia Modlitw nie tylko w Warszawie: https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2020