Trzy dzwony dla Parafii prawie gotowe

19 czerwca do pracowni ludwisarskiej w Przemyślu przybędzie liczna grupa naszych parafian. Będą świadkami historycznego wydarzenia odlania trzech nowych dzwonów dla naszej Parafii – Reformacyjnego dla kościoła Świętej Trójcy oraz dwóch mniejszych dla kościoła we Włochach i kaplicy Tabita. Ceremonii odlania „ubranych dzwonów” towarzyszyć będzie śpiew chóru i modlitwa.

Na największym dzwonie „Reformacyjnym” znajdują się słowa z Psalmu 46 „Pan Zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg”, na dzwonie dla kościoła w Warszawie-Włochach znane słowa z początku Psalmu 23 „Pan jest Pasterzem moim” oraz wezwanie „Tabito, wstań” z Dziejów Apostolskich na dzwonie przeznaczonym dla Kaplicy Tabita w Konstancinie Jeziornie.

Na każdym z dzwonów umieszczona jest inskrypcja, że są one votum wdzięczności Parafii Świętej Trójcy z okazji 500-lecia Reformacji. Ponadto na dzwonach znajdzie się Róża Lutra, międzynarodowy symbol teologii luterańskiej i Kościoła, używany przez ks. dr. Marcina Lutra do sygnowania pism.

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy poprzez zakupywanie cegiełek (dostępne w kościele) bądź bezpośrednie wpłaty na konto Parafii.

Dzwony przybędą do Parafii początkiem lipca br. i będzie je można oglądać w kościele Świętej Trójcy.

Specyfikacja dzwonów (.pdf) dużego, średniego i małego.