XIII Synod Kościoła w Świętej Trójcy

W Niedzielę Quasimodogeniti podczas nabożeństwa głównego odbyło się wprowadzenie w urząd nowej Rady Synodalnej XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nowym prezesem Synodu został ks. Grzegorz Giemza, który w latach 1994-1996 był wikariuszem naszej Parafii.

Również w kościele Świętej Trójcy odbyło się nabożeństwo komunijne inaugurujące posiedzenie nowego Synodu Kościoła (14 kwietnia). Kazanie wygłosił ks. Waldemar Pytel ze Świdnicy, prezes Synodu minionej kadencji.

 

 

Niedzielne nabożeństwo poprowadził ks. radca Piotr Gaś wraz z ks. Jerzym Samcem, Biskupem Kościoła, który wygłosił kazanie.

 

W liturgię nabożeństwa aktywnie zaangażowali się świeccy i duchowni członkowie Konsystorza oraz ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej, który poprowadził spowiedź.

Po liturgii wstępnej aktu wprowadzenia w urzędowanie nowej Rady Synodalnej dokonał Biskup Kościoła w asyście bp. Jana Cieślara i ks. Waldemara Pytla. Nowymi członkami Rady Synodalnej są: ks. Grzegorz Giemza (prezes), radca Maria Czudek, radca Marek Cieślar, ks. radca Edwin Pech oraz ks. radca Marek J. Uglorz.

Szczegółowe informacje nt. Synodu Kościoła znajdują się na stronach Biura Informacyjnego Kościoła.

: : Zdjęcia z nabożeństwa