Święto żyrardowskiego Zboru

23 kwietnia ponad 30 osób z naszej parafii pojechało do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie, by wziąć udział w jubileuszu 100-lecia obecności ewangelików w historii Żyrardowa oraz 40-lecia przekazania ewangelickiego kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie parafii rzymskokatolickiej.

 

Z inicjatywy i na zaproszenie proboszcza parafii rzymskokatolickiej, ks. dr. Stanisława Lecha, mogliśmy po 40 latach przeżywać znowu nabożeństwo ewangelickie w świątyni, która kiedyś służyła naszym współwyznawcom. Dla wielu osób były to bardzo wzruszające chwile.

Nabożeństwo połączone z sakramentem Komunii Świętej prowadzili: biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar, radca diecezji ks. Marcin Undas oraz ks. Waldemar Radacz i diakon Halina Radacz, która wygłosiła kazanie na podstawie tekstu z Listu do Kolosan 3,11-17. Nabożeństwo odbywało się w przeddzień Niedzieli Cantate zachęcającej do śpiewania na chwałę Bogu, co też licznie zgromadzeni uczestnicy nabożeństwa chętnie i z radością czynili. Mogliśmy też wysłuchać czterech pieśni w wykonaniu chóru parafii ewangelickiej z Radomia.

Po nabożeństwie w kaplicy ewangelickiej obok kościoła nastąpiło otwarcie wystawy o żyrardowskich ewangelikach. Historię parafii przedstawiła diakon Halina Radacz, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem pełni służbę duszpasterską w Żyrardowie.

Następnie był czas na serdeczne rozmowy przy kawie i herbacie, oraz smacznym cieście. Na pewno dla żyrardowskich parafian to święto przeżywane we wspólnocie diecezjalnej było wielkim i ważnym wydarzeniem, a nam pozostaną dobre wspomnienia i motywacja, by o siebie nawzajem modlić się, by Bóg błogosławił chrześcijańską aktywność wszędzie tam, gdzie jesteśmy nawet w małej liczbie.

dk. Małgorzata Gaś