Statut i Regulaminy EOD Tabita


Do wiadomości Parafian oraz wszystkich zainteresowanych zamieszczamy:  nowy Statut, Regulamin Porządkowy oraz Regulamin Depozytów Wartościowych Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita”. Dokumenty zostały przyjęte uchwałą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w listopadzie 2008 r.

Dokumenty wraz z innymi tekstami prawnymi będą zamieszczone w ciągu kilku dni na nowej stronie internetowej EOD Tabita. Wszystkie dokumenty zamieszczone zostały w formacie PDF.

:: STATUT EOD TABITA
:: REGULAMIN PORZĄDKOWY
:: REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH