Sprawozdanie za 2013 rok

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie za rok 2013. W 56-stronicowym dokumencie znajdują się sprawozdania duszpasterzy Parafii, Rady Parafialnej, a także z różnych obszarów zaangażowania naszej społeczności.

 

Dokument można pobrać tutaj.

Tekst można otrzymać również w wersji drukowanej w kancelarii parafialnej.