Spotkanie z przedstawicielami władz miasta

10 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze prezydium Rady Parafialnej z delegacją władz Miasta Stołecznego Warszawy z wiceprezydent Renatą Kaznowską na czele.

Wiceprezydent Warszawy towarzyszyli Michał Krasucki – Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Wojciech Wagner – zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Parafię reprezentował ks. proboszcz Piotr Gaś, wiceprezes Rady Parafialnej – kurator Parafii Igor Chalupec oraz sekretarz Rady Parafialnej Przemysław Florjanowicz-Błachut.

Goście ze stołecznego ratusza odwiedzili kościół Świętej Trójcy i zapoznali się z działaniami remontowymi Parafii. Podczas spotkania omówiono plany inwestycyjne Parafii, kwestie związane z nieruchomościami parafialnymi oraz otoczeniem pl. Małachowskiego, jak i potencjalne pola współpracy Miasta z Parafią mające na celu kościoła Świętej Trójcy jako jednego z flagowych obiektów historycznych stolicy.