Spotkanie Rad Parafialnych stołecznych parafii luterańskich


8 stycznia 2009 roku w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Rad Parafialnych obydwu parafii luterańskich w Warszawie.

Po zakończeniu uroczystości związanych z jubileuszem 230. rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Świętej Trójcy w czerwcu 2008 r. proboszczowie i członkowie Rad Parafialnych obu Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Warszawie zadeklarowali wspólne spotkania Rad Parafialnych w celu podejmowania współpracy w różnych przedsięwzięciach. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Domu Parafialnym Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

Omówiono uczestnictwo obu Parafii w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także plany zorganizowania kolejnej sesji naukowej poświęconej tematycznie tej rocznicy. Wiele uwagi poświęcono też przedsięwzięciom mającym na celu integrację młodzieży obu Parafii, poprzez wspólne spotkania i wyjazdy. Z dużą radością przyjęto informację o uczestnictwie w zimowisku rodzinnym 2009 r. członków obu Parafii.


foto: A. Karska