Słowo Proboszcza Parafii do Zboru Świętej Trójcy


Zaufaj nowej drodze, gdzie Pan Cię widzieć chce – tak zaczynają się słowa jednej z pieśni w naszym Śpiewniku Ewangelickim (775). Nie jest to rozkaz, ani polecenie, ale zaproszenie i jednocześnie błogosławieństwo, skierowane nie tylko do Ciebie i do mnie, ale również do całego Kościoła. Zaufajmy nowym drogom, zaufajmy Bogu, który poprzez wieki jak Matka nosił nas na swoich rękach, a w Jezusie Chrystusie dał dowód bezwarunkowej miłości.

Zaufaj nowe drodze oznacza wiarę, która nie bacząc na życiowe trudności zwycięża zwątpienie, beznadzieję i duchową pustkę. Zaufaj nowej drodze to także dziękczynienie za dotychczasową drogę – jako warszawscy luteranie dziękowaliśmy Bogu, iż w Duchu Świętym prowadził swój Kościół przez niespokojną historię. Świętowaliśmy, wspominaliśmy i dziękowaliśmy za 230-lecie położenia kamienia węgielnego pod kościół Świętej Trójcy i 50. rocznicę ponownego poświęcenia kościoła po wojennych zniszczeniach. Minione obchody jubileuszowe pozwoliły nam na nowo zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Ewangelii – zwiastowanego Słowa i Sakramentów. Poprzez nie Bóg przemawia do nas i wspiera nas w chwilach dobrych i złych.

Dobrze, że znów mogliśmy na nowo to przeżyć i to w tak szczególny sposób. Z tego też powodu, chciałbym Wam w imieniu Rady Parafialnej podziękować za udział w Obchodach Jubileuszowych, Wasze wsparcie i zaangażowanie. Zaufajmy nowym drogom, na które posyła nas Bóg i nie zapominajmy o starych drogach, którymi prowadził nas począwszy od Chrztu Świętego.

Wszystkim Wam, drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, życzę dobrego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Serdecznie zachęcam Was do uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych w miejscach, do których się wybieracie – informacje o adresach i porach nabożeństw znajdziecie w Kalendarzu Ewangelickim, na stronie Luteranie.pl, bądź w naszej Kancelarii Parafialnej. Niech Bóg Wam i Waszym Rodzinom obficie błogosławi!

Wasz w Chrystusie
ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii