Słowo Boże na nabożeństwie i nowa Biblia ołtarzowa

Od Niedzieli Palmowej w kościele Świętej Trójcy wyłożonych jest 90 egzemplarzy Pisma Świętego. Biblie są darem jednego z naszych zborowników, który chce pozostać anonimowy. Wprawdzie podczas każdego nabożeństwa odczytywane i rozważane jest Słowo Boże, to jednak obcowanie ze Słowem pisanym ułatwia koncentrację na tekście oraz wspiera ogólną znajomość Pisma Świętego.

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości i wspólnej lektury tekstów biblijnych podczas nabożeństw.

Również od Niedzieli Palmowej na ołtarzu naszego kościoła znajduje się nowa Biblia ołtarzowa. Jest to dwutomowy reprint XVI-wiecznej Biblii Brzeskiej, której oryginalny egzemplarz znajduje się w posiadaniu naszej parafii. Został on podarowany przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną po odbudowie i ponownym poświęceniu kościoła Świętej Trójcy w 1958 roku.

Reprint Biblii Brzeskiej (na ołtarzu wyłożony jest Stary Testament – Nowy Testament leży zamknięty po lewej stronie ołtarza) jest darem Rady Parafialnej, która w tym roku kończy swoją kadencję i w roku poprzedzającym 450-lecie Biblii Brzeskiej postanowiła ufundować reprint sprowadzony z Niemiec.