Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej gościem Parafii Świętej Trójcy

Przebywający z wizytą w Polsce sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Martin Junge odwiedził 7 lipca br. Parafię Świętej Trójcy. Ks. Junge spotkał się w kościele Świętej Trójcy z proboszczem Parafii ks. Piotrem Gasiem, który opowiedział o historii kościoła i parafii, a także zapoznał Gościa z działalnością duszpasterską, ekumeniczną i kulturalną Parafii.

W spotkaniu uczestniczył również Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, kierownik biura Biskupa Kościoła Anna Wrzesińska oraz ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła.

Ks. Junge przybył do Polski na zaproszenie Biskupa Kościoła. Wziął udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu (4 lipca – 6 lipca), także odwiedził kilka parafii naszego Kościoła – w naszej diecezji odwiedził również kościół św. Mateusza w Łodzi. Ks. Junge spotkał się ponadto z Konferencją Biskupów Ewangelickich, a w Pałacu Prezydenckim z szefem Kancelarii Prezydenta RP ministrem Jackiem Michałowskim.

Światowa Federacja Luterańska powstała w 1947 roku w Lund. Obecnie zrzesza 144 Kościołów z 79 krajów wraz z ponad 72 milionami wiernych. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest członkiem założycielem ŚFL. Warto przypomnieć, że ŚFL miała istotny wkład w odbudowę naszego kościoła po II wojnie światowej, co upamiętnia tablica umieszczona przy wyjściu z kościoła.

Niebawem na stronie Dekady Reformacji ukaże się rozmowa z ks. dr. Martinem Junge. Szczegółowe informacje nt. wizyty ks. dr. Junge znajdują się na ogólnopolskiej stronie Kościoła www.luteranie.pl.

: : Luteranie.pl: Podsumowanie wizyty ks. dr. Junge w Polsce