Samuel Bogumił Linde – bibliotekarz, działacz ewangelicki, polityk i naukowiec. Konferencja w 165. rocznicę śmierci

W dniach od 19 do 20 listopada odbywała się w Warszawie konferencja naukowa „Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci”. Współorganizatorem konferencji była Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie.

 

Już 18 listopada, bezpośrednio po nabożeństwie głównym w kościele Świętej Trójcy, grupa parafian wraz z ks. proboszczem Piotrem Gasiem i ks. dr. Włodzimierzem Nastem, oraz przedstawicielami Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z p. dyrektor Ewą Kobierską-Maciuszko, złożyli kwiaty na grobie Samuela B. Lindego, który spoczął na cmentarzu Parafii Świętej Trójcy przy ul. Młynarskiej. Zmówiono również okolicznościową modlitwę.

Linde był nie tylko autorem pierwszego Słownika Języka Polskiego, pierwszym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckim w Warszawie oraz osobą zaangażowaną w wiele aspektów życia społeczno-politycznego, lecz również kluczową postacią polskiego luteranizmu swoich czasów – uczestniczył w pracach kolegium kościelnego Parafii Świętej Trójcy, a także Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

19 listopada w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa. Przybyłych gości przywitała p. dyrektor Ewa Kobierska Maciuszko. Wprowadzenie do tematyki konferencyjnej przedstawiła pani dr Maria Cubrzyńska-Leonarczyk w referacie „Czasy Samuela Bogumiła Lindego”, a obraz stolicy w czasach Stolicy nakreślił dr Andrzej Sołtan z Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.

Kolejne referaty podejmowały specjalistyczną tematykę językowo-bibliotekoznawczą. Nie zabrakło również odczytów, omawiających kościelną działalność S. B. Lindego. I tak prof. Wojciech Kriegseisen z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk wygłosił referat o Lindem jako działaczu ewangelickim w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, a ks. dr Włodzimierz Nast. Z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej omówił „Duchowe i ekumeniczne znaczenie dokonań Lindego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim (tekst referatu TUTAJ). Z kolei ks. Piotr Gaś poprowadził sesję tematyczną zatytułowaną „Samuel Bogumił Linde i środowisko ewangelickie”, a p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska z Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego omówiła przedstawiła krótką prelekcję zatytułowaną „Samuel Bogumił Linde jako patron szkoły”.

Konferencji towarzyszyły dwa wydarzenia kulturalne. W BUW przygotowano wystawę „Samuel Bogumił Linde w kręgu książki”, którą otworzyła kurator i jedna ze współautorek wystawy, p. Elżbieta Bylinowa. Wieczorem w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbył się koncert pamięci Lindego, podczas którego zaprezentowano m.in. Mszę F-dur Józefa Elsnera w wykonaniu UMFC Vocal Consort pod dyr. Ryszarda Zimaka.

Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka starodruków oraz innych zagadnień bibliotekoznawczych, a także referaty podejmuję działalność Lindego jako pedagoga, polityka i naukowca.

: : Referat ks. dr. Włodzimierza Nasta

DB