Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż windy w kościele Św. Trójcy

Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę przedstawioną przez Winda-Warszawa sp. z o. o. ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.