Rozjaśnij dzieciom przyszłość

Zachęcamy do wspierania ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowanej po raz czternasty przez Diakonię Polską naszego Kościoła, a także Eleos Kościoła prawosławnego i Caritas Kościoła rzymskokatolickiego. Od 1. Niedzieli Adwentu można zakupić w kościele Świętej Trójcy świece wigilijną, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc dzieciom. Hasłem tegorocznej akcji są słowa: „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. Oprócz świec wigilijnych (do nabycia również w kancelarii parafialnej) można zakupić również opłatki wigilijne.