Rok szkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo rozpoczynające nowy rok szkolny 2016/2017, które odbędzie się we wtorek, 6 września 2016 o godz. 18.00  w kościele Świętej Trójcy. 

Chcemy prosić Boga o błogosławieństwo na każdy dzień nowego roku szkolnego. 

Lekcje religii i lekcje dla konfirmantów, młodzieży pokonfirmacyjnej oraz zajęcia Szkółki Niedzielnej i Przedszkola Niedzielnego oraz Chóru Dziecięcego odbywać będą według proponowanego planu.

Serdecznie witamy uczniów, którzy rozpoczynają uczęszczanie na lekcje i zajęcia w naszej Parafii. Na pierwszą lekcję zapraszamy także rodziców/opiekunów, zostaną wtedy omówione sprawy organizacyjne.

>> Plan zajęć lekcji religii w roku szkolnym 2016/2017