Rekrutacja

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie rekrutuje osoby do pełnienia dyżurów w kościele Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 (umowa zlecenie).

 

Zakres obowiązków:

– przebywanie w kościele w godzinach otwarcia kościoła dla odwiedzających

– czuwanie nad ilością wyłożonych w kościele materiałów informacyjnych

– sprzedaż książek i innych materiałów przeznaczonych do sprzedaży w kościele

– sporządzanie raportu kasowego na koniec każdego miesiąca

– prowadzenie statystyk liczby osób odwiedzających kościół

– pilnowanie stosownego do miejsca zachowania osób odwiedzających

Wymagania:

– wysoka kultura osobista

– wiedza na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

– komunikatywność

– punktualność

Mile widziana:

– znajomość języka angielskiego

Wymiar czasu pracy

– min. 16 godz. tygodniowo

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie

do 31 lipca 2024 r. na adres warszawa-trojca@luteranie.pl

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, NIP 526-002-94-63.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:
drogą elektroniczną: warszawa-trojca@luteranie.pl lub
korespondencyjnie na adres ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od Administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić Administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, firmom kurierskim, kancelarii prawnej współpracującej z Administratorem. Takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.