REKRUTACJA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ETO

Placówki oświatowe prowadzone przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe rozpoczęły rekrutację do przedszkola Szkrabki i szkoły podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego.
Aby wziąć udział w rekrutacji do klas 0 i 1 oraz rekrutacji uzupełniającej do klas starszych (w miarę wolnych miejsc) prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola sekretariat@szkrabki.pl lub szkoły sekretariat@linde.waw.pl
O placówkach Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego i o tym jakimi metodami posługujemy się w pracy z dziećmi można przeczytać na stronach www.szkrabki.pl oraz www.linde.waw.pl
Spotkania rekrutacyjne do klasy 1 planujemy już 25.01!
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!