Ogłoszenie o rekrutacji archiwisty / archiwistki

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko archiwisty / archiwistki.

Termin składania zgłoszeń: 01 września 2019

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mailowy: warszawa-trojca@luteranie.pl

 

Miejsce wykonywania pracy

Kancelaria Parafii przy ul. Kredytowej 4

Kancelaria Cmentarza przy ul. Młynarskiej 54/56

Wymiar czasu pracy

cały etat

Ogólny zakres obowiązków

inwentaryzacja materiałów archiwalnych (porządkowanie wewnętrzne, nadawanie układów w zespole, opracowanie wstępów do inwentarzy)

opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych przy zastosowaniu metod komputerowych i tradycyjnych

przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;

współpraca z komórkami administracji parafialnej;

dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;

ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum parafialnym;

porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;

kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;

udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum parafialnym do celów służbowych i innych;

brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum;

sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum parafialnego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;

sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum parafialnego;

współudział w przygotowaniu okolicznościowych wystaw archiwalnych

Oczekiwania wobec kandydatów

minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w archiwum, kancelarii, sekretariacie; preferowane wykształcenie technik archiwista, absolwent studiów wyższych,

znajomość języka obcego angielskiego/niemieckiego – w mowie i piśmie,

osoba skrupulatna, dokładna, rzetelna, dbała o porządek, cierpliwa, o podzielnej uwadze i systematyczna, umiejąca pracować w zespole, komunikatywna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania zgłoszeń: 01 września 2019

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mailowy:warszawa-trojca@luteranie.pl

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.