„Ewangelicy w dziejach Warszawy” – promocja publikacji pokonferencyjnej


Serdecznie zapraszamy na wieczór promocji książki „EWANGELICY W DZIEJACH WARSZAWY”, stanowiącej podsumowanie ubiegłorocznej sesji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w ramach obchodów jubileuszowych Parafii. Prezentacja odbędzie się 8 marca o godzinie 16.30 w podziemiach kościoła Świętej Trójcy przy Pl. Małachowskiego.

W jego trakcie chcemy wrócić wspomnieniami do czerwcowych obchodów jubileuszowych, ale także wspólnie zastanowić się nad kontynuacją takich działań w kolejnych latach. W roku bieżącym przypada smutna, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz spalenia kościoła Świętej Trójcy (16 września).

Z tej okazji we wrześniu planujemy sesję naukową oraz analogiczną do prezentowanej, publikację zawierającą zbór referatów i innych głosów w dyskusji. Mamy nadzieję, że poprzez organizację tego rodzaju wydarzeń luterańska społeczność Warszawy mocniej zaistniej w świadomości mieszkańców stolicy, przyczyniając się tym samym do budowania pozytywnego wizerunku miasta o bogatych i różnorodnych tradycjach.