Nabożeństwo w Środę Popielcową: porozumienie luterańsko-reformowane

22 lutego (Środa Popielcowa) w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbyło się nabożeństwo pokutne na rozpoczęcie Czasu Pasyjnego. Podczas nabożeństwa podpisano porozumienie między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym ws. udzielenia biernych i czynnych praw wyborczych na płaszczyźnie parafialnej reformowanym, którzy pozbawieni własnej parafii w danym mieście, otoczeni są duszpasterską opieką luterańskiej parafii. Umowa dotyczyć może również sytuacji odwrotnej.

W nabożeństwie uczestniczyli wierni i duchowni obydwu Kościołów oraz przedstawiciele mediów. Liturgię spowiednią poprowadził ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a liturgię wstępną ks. radca Piotr Gaś wraz z ks. radcą Krzysztofem Góralem (ref.) oraz ks. Romanem Prackim, proboszczem parafii luterańskiej w Krakowie, która ma największą ilość reformowanych zborowników.

Kazanie wygłosił ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Po kazaniu zebrani wysłuchali krótkiego przemówienia prof. Karola Karskiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej nt. relacji luterańsko-reformowanych.

Aktu podpisania porozumienia dokonali w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec oraz prezes Synodu ks. Waldemar Pytel, a w imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski oraz dr Witold Brodziński, prezes Synodu. Podpisanie porozumienia poprzedziło wzajemne wyznanie win. Treści modlitw wzorowane były na liturgii nabożeństwa pojednania między Kościołem Anglii a Zjednoczonym Kościołem Reformowanym, które odbyło się na początku lutego w Opactwie Westminsterskim.

Przed rozpoczęciem liturgii komunijnej prowadzonej przez biskupów Jerzego Samca i Marka Izdebskiego, prezesi obu Synodów poprzez modlitwę zobowiązali się do dalszej współpracy Kościołów w dziele głoszenia Ewangelii.

Po modlitwie dziękczynnej słowo pozdrowienia wygłosił bp Jerzy Samiec.

 

Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Kameralny Parafii Ewangelicko-Reformowanej, a na organach grał prof. Jerzy Dziubiński. Śpiew zboru wspierała kantor Joanna Maluga. W nabożeństwie uczestniczył również ks. ppłk Mirosław Wola, ewangelicki biskup wojskowy, ks. Marcin Kotas, proboszcz-administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie oraz ks. dr Włodzimierz Nast. Po nabożeństwie w sali parafialnej odbył się poczęstunek i wspólne rozmowy.

foto: Michał Karski/Aldona Karska

: : Więcej fotografii TUTAJ

: : Porządek nabożeństwa (pdf)