Odnowione partnerstwo z Parafią Katedralną w Uppsali

W dniach od 9 do 12 grudnia roku delegacja Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie przebywała z wizytą w partnerskiej Parafii Katedralnej w Uppsali na zaproszenie tamtejszej Rady Parafialnej. Głównym celem wizyty było omówienie dotychczasowej współpracy oraz podpisanie nowej umowy partnerskiej w związku z wygaśnięciem poprzedniej oraz zawarciem nowej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz Diecezję Uppsala Kościoła Szwecji.


6-osobowa delegacja z Polski przybyła do Szwecji w piątek (9 grudnia). Wieczorem odbyła się kolacja wydana przez proboszcz katedralną, ks. dziekan Annicę Anderbrant. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Parafialnej Henrik Berg oraz Claus-Henrik Jonsson, wiceprzewodniczący, a także Britt Louise Agrell, która wielokrotnie odwiedzała Polskę z ramienia Parafii Katedralnej. Miłą niespodzianką była obecność p. Renaty Brody, luteranki z Parafii Goleszów na stałe mieszkającej w Szwecji od kilku lat.

Konfirmacyjne wyzwanie

W sobotę (10 grudnia) nasza delegacja uczestniczyła w parafialnych zajęciach muzycznych i katechetycznych dla ok. 80 konfirmantów zorganizowanych w kościele św. Piotra, należącego do Parafii Katedralnej. Kościół ten położony w nowej części miasta specjalizuje się w pracy duszpasterskiej wśród dzieci, młodzieży i młodych małżeństw. W imieniu naszego Zboru przekazaliśmy pozdrowienia oraz opowiedzieliśmy o świątecznych tradycjach w Polsce, w tym szczególnie o znaczeniu łamania się opłatkiem. Szwedzcy konfirmanci otrzymali od nas opłatki, aby również w swoich domach mogli opowiedzieć i doświadczyć tego ważnego – również z punktu widzenia religijnego – zwyczaju świątecznego. W trakcie zajęć konfirmacyjnych mieliśmy również możliwość rozmowy z katechetami i muzykami, którzy opowiedzieli o swojej pracy i wyzwaniach, z jakimi spotykają się na co dzień.

Warto wspomnieć, że jeszcze przed kilkunastoma laty praktycznie 100% szwedzkiej młodzieży przystępowała do konfirmacji. Dziś ten odsetek jest zdecydowanie niższy, a jest to związane nie tylko z rozdziałem Kościoła od Państwa zapoczątkowanego na szerszą skalę dopiero w latach 90. minionego stulecia, ale również z falą zeświecczenia. Obecnie ok. 40% szwedzkiej młodzieży uczestniczy w kilkumiesięcznych kursach konfirmacyjnych, jednak tylko ok. 10 % konfirmantów angażuje się w życie kościelne po konfirmacji. Nauka konfirmacyjna odbywa się w zupełnie inny sposób niż w Polsce. Kontekst szwedzki jest nieco bardziej złożony: mimo sekularyzacji prawie 80% Szwedów należy do Kościoła Szwecji – doświadczenie Kościoła większościowego skonfrontowanego z dość szerokim zjawiskiem zerwania z tradycją religijną minionych pokoleń doprowadziła do sytuacji, w której niektórzy konfirmanci zgłaszają się do Kościoła bez przygotowania religijnego wyniesionego z domu, gdyż rodzice albo wystąpili z Kościoła albo są jego członkami jedynie formalnie. Inną, zasygnalizowaną już trudnością jest społeczny odbiór Kościoła oraz kwestia wielokulturowości i coraz wyraźniejsza obecność wyznawców islamu w Szwecji, w tym i w Uppsali.

Niezwykle zaskakujące były słowa jednego z katechetów odpowiedzialnego za edukację muzyczną. Stwierdził, że szwedzkie media lansują dość negatywny wizerunek Kościoła. Jak podkreślił, praktycznie w każdej szwedzkiej produkcji filmowej występuje ksiądz Kościoła Szwecji – w 9 z 10 przypadków jest to postać negatywna i właśnie z takim wizerunkiem często muszą walczyć duchowni – bez względu na to, czy są to mężczyźni czy kobiety. Sytuację tę potwierdzili w naszych rozmowach inni duchowni i pracownicy parafii. Taki stan rzeczy powoduje, że niektórzy rodzice niechętnie wysyłają dzieci na katechezę czy naukę konfirmacyjną, a młodzi mają – szczególnie w dużych miastach – wystarczającą ilość alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu niż zajęcia kościelne. Zaufanie do Kościoła jest jednak wciąż spore, a różnorodna aktywność misyjna, realizująca się w oryginalnych projektach edukacyjnych powoli przynosi owoce. Trudno jest jednak porównywać obecną sytuacją z tą, która panowała w Szwecji, gdy Kościół luterański był Kościołem państwowym, a religia była oczywistą częścią życia społecznego.

Ciekawym akcentem podczas spotkania z konfirmantami był występ chóru konfirmantek ze świątecznym repertuarem, który łączył tradycyjną muzykę chrześcijańską z rockiem i pop – w znane kolędy wpleciono elementy znanych utworów muzycznych zespołu ABBA czy piosenkarki Lady Gaga. Chórek, który wystąpił przed pozostałymi konfirmantami, brał udział w konkursie rozpisanym przez duże centrum handlowe. W konkursie startowały chóry prezentujące muzykę świąteczną. „Nasz” chór był jedynym chórem związanym z Kościołem.

Nowe partnerstwo i podpisanie umowy

Po południu nasza delegacja spotkała się na lunchu z Radą Parafialną Parafii Katedralnej. W grupach rozmawialiśmy o ważnych aspektach pracy parafialnej oraz nad treścią dotychczasowej umowy. Uzgodniono, że tekst dotychczasowego partnerstwa zostanie w dużej mierze zachowany (jest on zbudowany na podstawie wspomnianej na początku umowy międzykościelnej), ale poszerzony o takie tematy jak praca wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń diakonijnych oraz komunikacja, szczególnie w perspektywie większych przedsięwzięć misyjnych jak Noc Muzeów w Warszawie i Uppsali. Wieczorem nasza grupa pojechała na kilkugodzinną wycieczkę do pobliskiego Sztokholmu, po którym oprowadzała nas p. Renata Broda.

W niedzielę (11 grudnia) wraz z przewodnikiem odbyliśmy spacer po katedrze uppsalskiej, największej katedrze w całej Skandynawii. Kościół ten ma wiele funkcji: jest kościołem parafialnym, katedrą diecezji Uppsala oraz katedrą całego Kościoła Szwecji, w którym konsekrowani są wszyscy szwedzcy biskupi diecezjalni, a także Arcybiskup Uppsali. O godz. 11:00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo, w którym czynny udział brali członkowie naszej delegacji, m.in. przy zapalaniu świec adwentowych oraz udzielaniu Komunii Świętej. Diakon Małgorzata Gaś odczytała Ewangelię w języku polskim. Po liturgii odbyło się podpisanie nowej umowy partnerskiej. Ze strony szwedzkiej podpisała ją ks. dziekan Annica Anderbrant oraz Henrik Berg, a ze strony polskiej dwóch członków prezydium Rady Parafialnej – mec. Olga Sztejnert-Roszak, sekretarz Rady, oraz prof. Stanisław Miścicki, skarbnik. Wieczorem odwiedziliśmy dawną katedrę w Starej Uppsali oraz uczestniczyliśmy w koncercie związanym ze świętem św. Łucji w obecnej katedrze.

W poniedziałek (12 grudnia) odbyło się krótkie spotkanie w siedzibie diecezji Uppsala. O diecezji i jej działalności opowiadał nam Mats Lagergren, odpowiedzialny w diecezji za kontakty z Polską. Następnie spotkaliśmy się z ks. bp. Ragnarem Perseniusem, biskupem diecezji Uppsali, który w tym roku 3 maja br. wygłaszał kazanie w naszym kościele.

Oprócz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie partnerstwo z parafiami diecezji Uppsala posiadają jeszcze parafie ewangelicko-augsburskie w Łodzi, Bielsku-Białej, Ustroniu oraz Opolu.

{gallery}mala_galeria/upp11k{/gallery}