Święto Misyjne

W Niedzielę Rogate (29 maja) z inicjatywy kuratora parafii p. Andrzeja Weigle po raz pierwszy obchodziliśmy w Parafialne Święto Misyjne. Podczas nabożeństwa, które poprowadził ks. Piotr Gaś, zaśpiewał chórek dziecięcy pod dyrekcją pani kantor Joanny Malugi. Wolontariuszki Komisji Diakonijnej zorganizowały przed kościołem piknik parafialny, podczas którego dzieci uczyły się śpiewu, a dorośli mogli wysłuchać informacji nt. działalności różnych grup działających w i przy parafii.

Komisja Diakonijna, chór kościelny, chórek dziecięcy, Przedszkole Parafialne, szkółka niedzielna, studium biblijne, Komisja Historyczna, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Dialogi dla Wiary, Koło Seniorów, młodzież ze studentami oraz Rada Parafialna przedstawili krótką informacji o swojej pracy. Celem nowej inicjatywy było nie tylko ukazania szerokiej aktywności naszej Parafii, ale również zachęcenie do włączenia się w jej życie.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej autorstwa p. Brunona Sikory oraz p. Bronisława Cymborowskiego.

fot: B. Sikora

fot. B. Cymborowski