Kazanie na Niedzielę Cantate

Zapraszamy do wysłuchania kazania na Niedzielę Cantate (4. Niedziela po Wielkanocy) wygłoszone w kościele Świętej Trójcy przez ks. Waldemara Wunsza.