Dni Partnerstwa Polsko-Szwedzkiego

Od 5 do 10 października odbywały się Dni Partnerstwa Polsko-Szwedzkiego. Były one efektem postanowień zawartej w bieżącym roku umowy między diecezją Uppsali Kościoła Szwecji oraz Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Szwedzcy luteranie przybyli do Polski na zaproszenie Konsystorza oraz parafii partnerskich z Warszawy, Łodzi, Bielska-Białej, Opola i Ustronia.

Pierwsza część pobytu Szwedów rozpoczęła się w Wiśle, gdzie zapoznali się z historią i sytuacją Kościoła ewangelickiego w Wiśle i pozostałych częściach Śląska Cieszyńskiego. Dzięki uprzejmości ks. Waldemara Szajthauera, proboszcza Parafii Wisła-Centrum, 6 października w Domu Zborowym im. Ks. Bpa Andrzeja Wantuły w Wiśle odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził Łukasz Ostruszka. W panelu z polskiej strony udział wzięli: ks. dr Marian Niemiec, diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk oraz Dariusz Bruncz. Szwedów reprezentowali: ks. Charlotta C. Dicklo, Jan Anders Jansson oraz ks. Bo Johansson. W dyskusje włączyli się również pozostali uczestnicy Polsko-Szwedzkiego Partnerstwa.

 

Poruszana tematyka była dość szeroka: fenomen sekularyzacji w obydwu krajach, działalność misyjna Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie, reagowanie Kościołów na aktualne zagadnienia społeczne, finansowanie Kościołów, a także traktowanie mniejszości seksualnych. Po dyskusji odbyła się praca w trzech grupach tematycznych poświęconych misyjności Kościoła, homoseksualizmowi w Kościele oraz znaczeniu mediów i komunikacji społecznej w Kościele.

W Wiśle dyskutowano również o możliwościach rozszerzenia współpracy między naszymi Kościołami głównie w obszarze pracy z młodzieżą. Pani Therese Brandt, odpowiedzialna w diecezji Uppsala za grupy konfirmacyjne, zaprosiła polską młodzież do spędzenia adwentowego weekendu ze szwedzkimi rówieśnikami.

 

W piątek Szwedzi udali się do partnerskich parafii. 5-osobowa grupa Szwedów – Britt-Louise Agrell, Martin Garlöv, Niclas Dahl, Amanda Parow oraz David Yates spotkali się w Warszawie z proboszczem Parafii ks. Piotrem Gasiem. Pani Agrell, która jest członkiem Rady Parafialnej Parafii Katedralnej w Uppsali oraz członkinią Synodu Generalnego Kościoła Szwecji, przekazała ks. Gasiowi zaproszenie skierowane do Rady Parafii Świętej Trójcy przez ks. dziekan Annicę Anderbrant, proboszcz Parafii Katedralnej, oraz Henrika Berga, przewodniczącego Rady Parafialnej, do złożenia wizyty w Uppsali jeszcze w tym roku. Głównym punktem wizyty byłoby podpisanie umowy o współpracy, ponieważ partnerstwo podpisane przez diecezję Uppsala i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zakłada zawarcie porozumień na szczeblu parafialnym.

 

Sobotnie przedpołudnie goście ze Szwecji spędzili na zwiedzaniu Warszawy. Wcześniej odwiedzili kościół Świętej Trójcy oraz wysłuchali informacji nt. historii i obecnej sytuacji Parafii Świętej Trójcy. Popołudniu wzięli udział w ekumenicznej gali UBI CARITAS, podczas której wręczono m.in. nagrody Diakonii Polskiej „Miłosierny Samarytanin”, oraz obejrzeli w Teatrze Roma musical „Nędznicy” (Les Miserables).

 

Ostatnim punktem programu był udział Szwedów w niedzielnym nabożeństwie oraz spotkanie w Sali parafialnej. Kolejne spotkanie ze Szwedami pokazało jak istotne są wzajemne spotkania dla wymiany doświadczeń w działalności parafialnej, mimo tak różnych uwarunkowań, w jakich funkcjonują luteranie w Uppsali i w Warszawie.

Pobyt Szwedów w Polsce koordynowała pani Anna Wrzesińska z Biura Biskupa Kościoła odpowiedzialna za kontakty zagraniczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Wkrótce zdjęcia