Nabożeństwa i muzyka w kościele Świętej Trójcy podczas XVII. Forum Ewangelickiego

Podczas trwania XVII. Forum Ewangelickiego odbędą się dwa nabożeństwa, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Będą one miały szczególną oprawę muzyczną.

Zapraszamy na Nabożeństwo Słowa Bożego w 72. rocznicę spalenia kościoła Świętej Trójcy. W tym roku ma ono szczególny charakter i oprawę, gdyż odbywa się w trakcie XVII. Forum Ewangelickiego. W nabożeństwie udział wezmą duchowni Parafii Świętej Trójcy, a także ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz duchowni luterańscy i reformowani z innych parafii. Zaprosiliśmy również gości ekumenicznych. W nabożeństwie uczestniczyć będzie ponadto Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.

Podczas nabożeństwa Marek Pilch, kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa w Wrocławiu oraz szef Instytutu Muzyki Sakralnej Diecezji Wrocławskiej, wykona improwizacje organowe, a chór Varsoviae Regii Cantores pod dyrekcją Joanny Malugi wykona kilka utworów muzycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, śpiewu, wsłuchiwania się w muzykę. Uwaga: po nabożeństwie istnieje możliwość udziału w kolacji wraz z uczestnikami Forum Ewangelickiego. Szczegóły na stronie www.forumewangelickie.pl lub w Kancelarii Parafialnej, gdzie można dokonać wpłaty.

W niedzielę (18 września), tradycyjnie o godz. 10:30 rozpocznie się nabożeństwo przedpołudniowe, które zakończy XVII. Forum Ewangelickie. Weźmie w nim udział biskup diecezji warszawskiej, ks. Jan Cieślar, a kazanie wygłosi ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Liturgię nabożeństwa poprowadzi ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy. W nabożeństwie udział weźmie luterański chór z diecezji Oslo BRAGERNES CANTORIS.

Podobnie jak w przypadku piątkowego wieczoru istnieje możliwość wzięcia udziału w obiedzie po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu opłaty w Kancelarii Parafialnej.