Przemienieni przez Zmartwychwstałego – Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne

22 stycznia 2012 roku odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo Słowa Bożego, które zawierało elementy liturgii luterańskiej oraz ekumenicznej opracowanej dla całego świata przez chrześcijan z Polski, prowadzili duchowni różnych wyznań. Nabożeństwo nagrywało Polskie Radio. We wspólnej modlitwie uczestniczyło prawie 600 osób.

Przybyłych gości ekumenicznych z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów tradycyjnie uczestniczących we wspólnej modlitwie (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy) przywitał ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy, przypominając, że nabożeństwo odbywa się dokładnie w 50. rocznicę pierwszego nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie, które miało miejsce w kościele rektorskim św. Marcina u sióstr franciszkanek. Kilka dni wcześniej (19 stycznia) metropolita arcybiskup warszawski kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył „u św. Marcina” liturgii upamiętniającej nabożeństwo sprzed pół wieku. Warto przypomnieć, że ekumeniczne nabożeństwa odbywają się w tej świątyni do dziś poza Powszechnym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Na nabożeństwo do kościoła Świętej Trójcy przybyli prawie wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE – ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Michał M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) oraz ks. superintendent Edward Puślecki. Przybyli również przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego na czele z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem (diecezja sandomierska), a także reprezentantami archidiecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. Obecni byli również duchowni reprezentujący różne Kościoły warszawskiej ekumeny.

W kazaniu biskup Nitkiewicz, który odpowiada w episkopacie rzymskokatolickim za kontakty ekumeniczne, podkreślił znaczenie pokoju dla życia i modlitwy chrześcijan. Przypomniał, że w różnych zakątkach świata chrześcijanie padają ofiarą krwawych prześladowań, ale również to, że przez wieki sami chrześcijanie patrzyli na siebie jak na obcych i przybyszów. – Spotykamy jeszcze stereotypy polegające choćby na utożsamianiu wyznania z narodowością. Nasza ekumeniczna wrażliwość mogłaby być z pewnością większa. Ale dzięki Bogu jest postęp i stale przyśpieszamy kroku. To sprawia, że nasz polski mur uprzedzeń wynikających z odmiennego wyznawania wiary robi się coraz mniejszy. Jestem przekonany, że pewnego dnia zniknie całkowicie. I pozwolę sobie dodać, myśląc z wdzięcznością o zmarłych i żyjących polskich ekumenistach, że dają przykład, jak można i należy usuwać inne mury – mówił kaznodzieja.

Odnosząc się do krytycznych komentarzy nt. postępu dialogu ekumenicznego bp Nitkiewicz zacytował porównanie użyte przez kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, podczas sympozjum zorganizowanego z okazji 50. rocznicy funkcjonowania watykańskiej dykasterii – Dialog ekumeniczny jest podobny do lotu samolotem. Przy starcie doświadczamy dużej prędkości, ale potem, gdy już samolot osiągnie wysokość, mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Tymczasem lecimy do przodu, i to bardzo szybko – mówił biskup sandomierski.

Po Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary zmówionym ze względu na chrześcijan prawosławnych w wersji pierwotnej bez Filioque, głos zabrała s. Regina ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Opowiedziała o diakonijnym projekcie polskiej gałęzi zakonu, który od kilku lat prowadzi ośrodek dla niewidomych dzieci w Rwandzie. Zaburzenia wzrokowe postrzegane są w Rwandzie, a także na innych obszarach kulturowych Czarnego Kontynentu jako piętno związane z grzechami rodziców. Siostry poprzez swoją pracę i służbę pomagają niewidomym dzieciom zdobyć wykształcenie i starają się walczyć z niesprawiedliwymi uprzedzeniami. Zgodnie z decyzją warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ofiara zbierana podczas nabożeństw będzie przeznaczona na misję sióstr franciszkanek w Rwandzie.

Słowo w imieniu władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej wygłosił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, który wyraził przekonanie, że nie nastąpi nigdy jedność instytucjonalna Kościołów. – Wszyscy kochamy nasze Kościoły z ich tradycjami. Mamy swoje liturgie, swoje przyzwyczajenia i także swoją teologię. Myślę jednak, że powinniśmy dążyć do tego, aby się nawzajem kochać, szanować i poznawać. Ks. bp Jerzy Samiec zaapelował również do sióstr i braci z Kościoła rzymskokatolickiego, do ludzi mediów oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie o uwzględnianie w relacjonowaniu ważniejszych świąt liturgicznych także Kościołów mniejszościowych, apelował o edukowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na różnorodność wyznaniową kraju oraz informowanie o tym, kim są i jak wierzą chrześcijanie różnych wyznań.

Również oprawa muzyczna nabożeństwa miała charakter ekumeniczny: na organach grał prof. Jerzy Dziubiński, tytularny organista Parafii Świętej Trójcy, wystąpił międzyparafialny chór Cantores Sanctae Barbarae pod dyr. Artura Backiela działający przy stołecznej Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary, a Dariusz Górski, solista warszawskiej Opery Kameralnej i jednocześnie prezbiter warszawskiego zboru adwentystycznego, wykonał pieśni z ewangelickiego kancjonału.

Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa spotkali się na agapie w Lutheraneum, którą przygotowały wolontariuszki z Komisji Diakonijnej Parafii Świętej Trójcy.

Ostatnio Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy odbyło się w 2009 roku, a kazanie wygłosił ordynariusz warszawsko-praski, bp Henryk Hoser.

: : Porządek Centralnego Nabożeństwa Ekumenicznego (.pdf)

foto: Aldona Karska